Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 0050.306.2013 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale stanowiące mienie komunalne Gminy Ustka przeznaczone na usługi telekomunikacyjne.

 
2013-01-04 14:13:17
ZARZĄDZENIE Nr 0050.305.2012 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2012 rok

 
2013-01-03 14:17:38
Zarządzenie Nr 0050.304.2012 Wójta Gminy Ustka z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zamiaru utworzenia jednostki oświatowej przedszkolno – szkolnej w Ustce

 
2012-12-20 13:12:02
ZARZĄDZENIE Nr 0050.303.2012 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji do przeprowadzenia przetargów w dniu 19 grudnia 2012 roku.

 
2012-12-19 13:20:16
ZARZĄDZENIE Nr 0050.302.2012 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres 3 miesięcy pomieszczeń w świetlicach wiejskich w miejscowości Wytowno 9 i Wodnica 51 z przeznaczeniem na centrale telefoniczne.

 
2012-12-17 09:06:37
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.301.2012 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.

 
2012-12-17 09:05:24
ZARZĄDZENIE Nr 0050.300.2012 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wynajęcia w formie bezprzetargowej na okres 3 miesięcy garażu znajdującego się w budynku socjalnym w miejscowości Objazda na działce Nr 12/12 o pow. 0,2538 ha.

 
2012-12-17 09:03:41
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.299.2012 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na okres 3 lat części działki Nr 105 o pow. 0,35 ha położonej w obrębie geodezyjnym Machowinko, wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.

 
2012-12-17 09:02:20
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.298.2012 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wynajęcia w formie bezprzetargowej na okres 3 miesięcy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.

 
2012-12-17 09:00:35
ZARZĄDZENIE Nr 0050.297.2012 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Ustka Nr 0050.269.2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany.

 
2012-12-14 08:00:03