Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 0050.172.2011 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.

 
2012-01-02 12:33:59
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.171.2011 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na okres 3 lat części działki Nr 323 o pow. 10 m kw., położonej w obrębie geodezyjnym Rowy, wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.

 
2011-12-30 11:45:39
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.170.2011 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 173/2 o pow. 0,07 ha, położonej w obrębie Wodnica, wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.

 
2011-12-30 11:43:30
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.169.2011 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 173/2 o pow. 0,07 ha, położonej w obrębie Wodnica, wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.

 
2011-12-30 11:41:16
ZARZĄDZENIE Nr 0050.168.2011 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2011 rok

 
2011-12-28 08:35:17
ZARZĄDZENIE Nr 0050.167.2011 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Charnowo.

 
2011-12-05 12:23:31
ZARZĄDZENIE Nr 0050.166.2011 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Przewłoka oraz przeprowadzenia nowych wyborów.

 
2011-12-05 12:21:03
ZARZĄDZENIE Nr 0050.165.2011 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2011 rok

 
2011-12-05 12:18:49
ZARZĄDZENIE Nr 0050.163.2011 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2011 rok

 
2011-11-28 10:00:51
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.164.2011 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na okres 3 miesięcy działki Nr 21/7 /część/ o pow. 4.080 m kw. położonej w obrębie geodezyjnym Rowy, wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.

 
2011-11-25 09:38:49