P R O T O K Ó Ł Nr 1. 2014 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 16 grudnia 2014 w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 

 
  

Liczba odwiedzin : 334
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Frankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Frankiewicz
Czas wytworzenia: 2015-02-05 15:14:12
Czas publikacji: 2015-02-05 15:14:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak