Regulaminy organizacyjne 

 
  

Schemat organizacji ZSS w Objeździe (21 KB)

Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum (40.8 KB)

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej (50.1 KB)

Regulamin Rady Rodziców ZSS w Objeździe (49.9 KB)

Regulamin świetlicy szkolnej (28 KB)

Regulamin korzystania z e- dziennika dla nauczycieli (43.6 KB)

Regulamin korzystania z e- dziennika dla rodziców (36.3 KB)

Regulamin korzystania z podręczników (32.9 KB)

Instrukcja kancelaryjna (157.7 KB)

Kodeks Etyki pracowników ZSS w Objeździe (85.2 KB)

Polityka Bezpieczeństwa Informacji (206.6 KB)

Plan pracy ZSS w Objeździe na rok szkolny 2014/2015 (160.3 KB)

Program Wychowawczy Gimnazjum (107.7 KB)

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej (109.7 KB)

Program profilaktyki w Gimnazjum (62 KB)

Program profilaktyki w Szkole Podstawowej (77.3 KB)

 

Liczba odwiedzin : 357
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Jacek Goreński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Goreński
Czas wytworzenia: 2008-04-21 14:25:00
Czas publikacji: 2008-04-21 14:25:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak