P R O T O K Ó Ł Nr 1.2014 Posiedzenia Komisji REWIZYJNEJ odbytego w dniu 15 grudnia 2014 roku w Sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 

 
  

Liczba odwiedzin : 297
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Frankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Frankiewicz
Czas wytworzenia: 2015-02-05 15:11:53
Czas publikacji: 2015-02-05 15:11:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak