Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Program współpracy Gminy Ustka na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Program współpracy Gminy Ustka na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.
2010-12-16 15:18:30
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
2010-10-01 10:09:18
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz popularyzacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na 2010 rok.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz popularyzacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na 2010 rok.
2010-01-21 13:34:53