Protokół Nr 2/2014 ze spotkania Komisji Statutowej, odbytym w dniu 13 maja 2014 r. w Urzędzie Gminy Ustka. 

 
  

Liczba odwiedzin : 370
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2014-07-04 15:27:02
Czas publikacji: 2014-07-04 15:27:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak