Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2014 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów, dróg wewnętrznych oraz czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne gminy Ustka.

 
2014-12-31 10:52:33
Zarządzenie Nr 0050. 10 .2014 Wójta Gminy Ustka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przekazania dla Szkół Podstawowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia zakupionych dla oddziałów przedszkolnych przy tych szkołach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach POKL, „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Ustka” nr projektu POKL.09.01.01-22-010/13

 
2014-12-31 10:50:18
Zarządzenie nr 0050.11.2014 Wójta Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Roboczego w ramach projektu TOP Model współpracy w województwie pomorskim realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w porozumieniu z Centrum Inicjatyw Obywatelskim w Słupsku

 
2014-12-31 10:46:37
ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2014 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 24 grudnia 2014 roku w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na kolejny okres tj. od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 roku części działki Nr 381 położonej w miejscowości Rowy z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

 
2014-12-29 11:31:07
ZARZĄDZENIE Nr 0050.8.2014 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 24 grudnia 2014 roku w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.

 
2014-12-29 10:52:34
ZARZĄDZENIE Nr 0050.7.2014 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2014 rok

 
2014-12-24 10:25:55
Zarządzenie Nr 0050.6.2014 Wójta Gminy Ustka z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2015 rok oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji na 2015 rok.

 
2014-12-23 08:45:03
ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2014 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

 
2014-12-09 09:46:13
ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2014 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 04 grudnia 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.

 
2014-12-04 10:50:06
ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2014 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 04 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.571.2014 Wójta Gminy Ustka z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.

 
2014-12-04 10:48:49