Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 0050.178.2015 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2015 rok

2015-12-30 14:41:04
Zarządzenie Nr 0050.175.2015 Wójta Gminy Ustka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację „Programu profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie gminy Ustka przeciwko pneumokokom na lata 2015 – 2017” w latach 2016-2017.

2015-12-18 14:21:44
Zarządzenie Nr 0050.176.2015 Wójta Gminy Ustka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2016 roku „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16 i 18 na lata 2015 – 2016” poprzez szczepienia dziewcząt w 13 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Ustka.

2015-12-18 14:20:59
Zarządzenie Nr 0050.177.2015 Wójta Gminy Ustka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychna 2016 rok oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji na 2016 rok.

2015-12-18 14:16:16
ZARZĄDZENIE Nr 0050.174.2015 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie wydzierżawienia formie bezprzetargowej na kolejny okres 3 lat części działki Nr 467 położonej w obrębie geodezyjnym Grabno, z przeznaczeniem na cele rolne (ogródek przydomowy).

2015-12-17 15:25:39
ZARZĄDZENIE Nr 0050.173. 2015 USTKA WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Gminy Ustka w Ustce.

2015-12-15 15:10:33
ZARZĄDZENIE Nr 0050.172.2015 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2015 rok

2015-12-10 09:33:32
ZARZĄDZENIE Nr 0050.165.2015 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2015 rok

2015-12-03 14:14:07
ZARZĄDZENIE Nr 0050.171.2015 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na kolejny okres 3 lat części działki Nr 467 położonej w obrębie geodezyjnym Grabno, z przeznaczeniem na cele rolne (ogródek przydomowy).

2015-12-01 12:41:54
ZARZĄDZENIE Nr 0050.170.2015 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.

2015-12-01 12:41:51