Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwody głosowania - UCHWAŁA NR XXXIX.501.2018 RADY GMINY USTKA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Ustka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2018-04-05 10:45:35
Okręgi wyborcze - UCHWAŁA NR XXXIX.500.2018 RADY GMINY USTKA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Ustka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do rady gminy.

2018-04-05 10:43:40