Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 0050.182.2016 Wójta Gminy Ustka z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku oraz w sprawie ogłoszenia wyników oceny wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji na 2016 rok.

2016-01-20 13:38:49
Wójt Gminy Ustka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

2015-12-16 14:16:23
Wójt Gminy Ustka ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji na 2016 rok.

2015-12-16 14:00:19
Raport z przeprowadzonych w dniach 20 listopada - 4 grudnia 2015 roku konsultacji aktu prawa miejscowego pod nazwą: "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ustka na lata 2016 - 2025."

2015-12-11 15:14:58
Raport z przeprowadzonych konsultacji w dniach 4-18 litopada 2015 roku.

2015-11-20 13:42:23
Wójt Gminy Ustka informuje o przeprowadzeniu w dniach 20 listopada 2015 – 4 grudnia 2015 roku konsultacji projektu aktu prawa miejscowego pod nazwą: „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ustka na lata 2016 - 2025.”

2015-11-12 20:40:55
Oferta realizacji zadania publicznego

2015-11-02 13:10:50
Wójt Gminy Ustka informuje o przeprowadzeniu w dniach 4 listopada 2015 – 18 listopada 2015 roku konsultacji projektu aktu prawa miejscowego pod nazwą: „Program współpracy Gminy Ustka na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”

2015-10-27 14:48:44
Wójt Gminy Ustka informuje o przeprowadzeniu w dniach 4 listopada – 18 listopada 2015 roku konsultacji projektu aktu prawa miejscowego pod nazwą: „Wieloletni program współpracy Gminy Ustka na lata 2016,2017,2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”

2015-10-27 14:43:14
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego to jest: rocznego i wieloletniego programu współpracy Gminy Ustka z organizacjami pozarządowymi.

2015-10-21 14:04:46