Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Odwołanie przetargu w Przewłoce na działki Nr 957, 958, 959

WÓJT GMINY USTKA

Podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ze zm./ odwołuje przetarg ogłoszony na dzień 25 października 2018 roku, na sprzedaż działek
Nr 957, 958, 959 położonych w obrębie geodezyjnym Przewłoka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą SL1S/00065031/8.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego  w obrębie geodezyjnym Przewłoka Gmina Ustka zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XII/106/2003 z dnia 10 października 2003 roku. Symbol w planie: Up – teren lokalizacji zabudowy funkcji celów publicznych w zakresie usług zdrowia, oświaty i administracji.

Przyczyna odwołania przetargu: brak możliwości sporządzenia klauzuli aktualizacyjnej wyceny nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

                  

   WÓJT GMINY USTKA

Ogłasza kolejny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka

2018-10-10 12:41:28
Przetarg nieograniczony Rowy

 

WÓJT GMINY USTKA

 Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka

2018-10-08 07:32:14
Przetarg nieogarniczony Przewłoka

WÓJT GMINY USTKA

 

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych

nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka

2018-10-08 07:30:20
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

2018-09-19 13:08:49
Wykaz działek do zbycia Rowy

 

Działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 121 ze zm./

 

WÓJT GMINY USTKA

 

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Ustka:

2018-09-10 07:30:02
Informacja o wykazach nieruchomości do wydzierżawienia

Informacja o wykazach nieruchomości do wydzierżawienia

2017-07-10 12:56:25
Ogłoszenie o przetargu - działalność sezonowa, Rowy, Poddąbie, Dębina

Ogłoszenie o przetargu - działalność sezonowa, Rowy, Poddąbie, Dębina

2017-05-10 11:36:02
Ogłoszenie o przetargu na okres 3 lat - Rowy, miejsca postojowe

Ogłoszenie o przetargu na okres 3 lat - Rowy, miejsca postojowe

2017-04-19 12:14:27
Ogłoszenie o przetargu, dzierżawa na okres 10 lat, Rowy, szalet, Przewłoka dz. 716

Ogłoszenie o przetargu, dzierżawa na okres 10 lat, Rowy, szalet, Przewłoka dz. 716

2017-04-19 12:14:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres od 1.06.2017 r. do 15.09.2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres od 1.06.2017 r. do 15.09.2019 r.

2017-03-22 10:32:29