Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
WÓJT GMINY USTKA podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Ustka:

Działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
 o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.
/

 

WÓJT GMINY USTKA

 

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości stanowiące

mienie komunalne Gminy Ustka:

 

Wyznacza się do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SL1S/00065032/5, położone w obrębie geodezyjnym Przewłoka oznaczone, jako działki:

2018-08-14 07:31:07
WÓJT GMINY USTKA Ogłasza kolejny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka

                     WÓJT GMINY USTKA

Ogłasza kolejny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka

2018-08-06 08:13:41
OGŁOSZENIE O III ROKOWANIACH WÓJTA GMINY USTKA

OGŁOSZENIE O III ROKOWANIACH

WÓJTA GMINY USTKA

2018-08-06 08:09:09
OGŁOSZENIE O III ROKOWANIACH WÓJTA GMINY USTKA

OGŁOSZENIE O III ROKOWANIACH

WÓJTA GMINY USTKA

2018-08-06 08:09:04
Informacja o wykazie nieruchomości do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Informacja o wykazie nieruchomości do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

2018-08-06 08:09:02
OGŁOSZENIE O III ROKOWANIACH WÓJTA GMINY USTKA

OGŁOSZENIE O III ROKOWANIACH

WÓJTA GMINY USTKA

2018-08-06 08:08:58
Informacja o wykazach nieruchomości do wydzierżawienia

Informacja o wykazach nieruchomości do wydzierżawienia

2017-07-10 12:56:25
Ogłoszenie o przetargu - działalność sezonowa, Rowy, Poddąbie, Dębina

Ogłoszenie o przetargu - działalność sezonowa, Rowy, Poddąbie, Dębina

2017-05-10 11:36:02
Ogłoszenie o przetargu na okres 3 lat - Rowy, miejsca postojowe

Ogłoszenie o przetargu na okres 3 lat - Rowy, miejsca postojowe

2017-04-19 12:14:27
Ogłoszenie o przetargu, dzierżawa na okres 10 lat, Rowy, szalet, Przewłoka dz. 716

Ogłoszenie o przetargu, dzierżawa na okres 10 lat, Rowy, szalet, Przewłoka dz. 716

2017-04-19 12:14:23