Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 0050. 145 .2015 Wójta Gminy Ustka z dnia 23 października 2015 roku w sprawie odwołania i powołania członka obwodowej komisji wyborczej oraz zmiany Zarządzenia Nr 0050.135.2015 roku Wójta Gminy Ustka w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ustka do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

2015-10-23 15:56:13
ZARZĄDZENIE Nr 0050. 142 .2015 Wójta Gminy Ustka z dnia 20 października 2015 roku w sprawie odwołania i powołania członka obwodowej komisji wyborczej oraz zmiany Zarządzenia Nr 0050.135.2015 roku Wójta Gminy Ustka w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ustka do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

2015-10-22 08:04:58
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

2015-10-21 08:20:57
ZARZĄDZENIE Nr 0050.135 .2015 Wójta Gminy Ustka z dnia 05 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ustka do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

2015-10-19 15:28:07
ZARZĄDZENIE Nr 0050. 140 .2015 Wójta Gminy Ustka z dnia 15 października 2015 roku w sprawie odwołania i powołania członka obwodowej komisji wyborczej oraz zmiany Zarządzenia Nr 0050.135.2015 roku Wójta Gminy Ustka w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ustka do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

2015-10-15 12:48:16
ZARZĄDZENIE Nr 0050. 137.2015 Wójta Gminy Ustka z dnia 12 października 2015 roku w sprawie odwołania i powołania członka obwodowej komisji wyborczej oraz zmiany Zarządzenia Nr 0050.135.2015 roku Wójta Gminy Ustka w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ustka do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

2015-10-13 09:42:48
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 26

2015-10-07 10:26:07
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 62

2015-10-07 10:23:52
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ustka z dnia 11 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, dla przeprowadzenia w dniu 25 października 2015 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

2015-09-11 14:34:51
O B W I E S Z C Z E N I E PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r.o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

2015-09-03 08:57:06