Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XVIII.227.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ustka z wykonania budżetu za 2015 rok.

2016-05-24 11:12:48
UCHWAŁA Nr XVIII. 226.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustka za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ustka za 2015 rok.

2016-05-24 11:12:05
ZARZĄDZENIE Nr 0050.224.2016 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Ustka za 2015 rok

2016-04-20 10:14:06
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu gm. Ustka za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

2016-04-19 09:19:33
ZARZĄDZENIE Nr 0050.209.2016 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Ustka za 2015 rok

2016-03-31 10:57:14
ZARZĄDZENIE Nr 0050.108.2015 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

2015-09-25 14:10:50
Opinia RIO w Gdańsku o informacji z wykonania budżetu gminy Ustka za I półrocze 2015 roku

2015-09-25 14:09:17