Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XIV.170.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2016 rok.

2016-01-22 12:55:28
UCHWAŁA Nr XIV.169.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2016 – 2024.

2016-01-22 10:22:59
Uchwała Nr 010g288DV16 z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ustka na lata 2016-2024 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

2016-01-22 10:21:13
Uchwała Nr 031g288PV15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Ustka na 2016

2015-12-15 11:28:31
Uchwała Nr 030g288FV15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Ustka o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024

2015-12-15 11:27:23
ZARZĄDZENIE Nr 0050.154.2015 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2016-2024.

2015-11-16 10:03:12
ZARZĄDZENIE Nr 0050.155.2015 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

2015-11-16 10:02:02