UCHWAŁA Nr XIII.142.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru 

 
 

Liczba odwiedzin : 660
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Halina Kosieradzka
Czas wytworzenia: 2016-01-08 08:55:34
Czas publikacji: 2016-01-08 08:58:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak