Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 0050.315.2016 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2016 rok

2016-12-29 12:16:34
ZARZĄDZENIE Nr 0050.318.2016 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wodnica do zasobów mienia komunalnego Gminy Ustka.

2016-12-29 12:05:29
Zarządzenie Nr 0050.317.2016 Wójta Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Ustce pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Ustka w sprawie realizacji projektu pn. "Nowa Szansa" nr RPPM.06.01.02-22-0077/16 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Integtracja Działanie 6.1 Aktywna integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa

2016-12-28 13:28:16
Zarządzenie Nr 0050.316.2016 Wójta Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania, wydawania i korzystania z "Karty Seniora Gminy Ustka" oraz ustalenia wzorów niezbędnych dokumentów dla realizacji Programu "Karty Seniora Gminy Ustka".

2016-12-28 13:21:23
Zarządzenie Nr 0050.314.2016 Wójta Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2017-2020 „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16 i 18 na lata 2017 – 2020” poprzez szczepienia dziewcząt w 13 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Ustka oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.

2016-12-23 11:50:47
ZARZĄDZENIE Nr 0050.313.2016 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2016 rok

2016-12-22 14:06:38
ZARZĄDZENIE Nr 0050.311.2016 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2016 rok

2016-12-06 13:19:49
ZARZĄDZENIE Nr 0050.312.2016 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 02 grudnia 2016 roku w sprawie zbycia trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka .

2016-12-02 15:15:33
ZARZĄDZENIE Nr 0050.308.2016 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka, położnej w obrębie geodezyjnym Grabno.

2016-12-01 10:51:16
ZARZĄDZENIE Nr 0050.309.2016 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka, położnych w obrębach geodezyjnych Rowy i Dębina.

2016-12-01 10:51:13