Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XXIV.314.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2016 – 2024.

2016-12-22 13:58:51
UCHWAŁA Nr XXIV.315.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2016 rok.

2016-12-22 13:58:48
UCHWAŁA NR XXIV.316.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu „Karta Seniora Gminy Ustka”.

2016-12-22 13:58:45
UCHWAŁA Nr XXIV.Nr 317.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustka do reprezentowania Rady Gminy Ustka przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku.

2016-12-22 13:58:42
UCHWAŁA Nr XXIV.318.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.303.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 25.11.2016r. w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków

2016-12-22 13:58:39
UCHWAŁA Nr XXIV.319.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.309.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

2016-12-22 13:58:36
UCHWAŁA NR XXIV.320.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ustka na 2017 rok.

2016-12-22 13:58:32
UCHWAŁA NR XXIV.321.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustka na rok 2017.

2016-12-22 13:58:29
UCHWAŁA Nr XXIV.322.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2017 – 2024.

2016-12-22 13:58:26
UCHWAŁA Nr XXIV.323.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2017 rok.

2016-12-22 13:58:23