P R O T K Ó Ł Nr 1.2016 posiedzenia Kapituły Honorowego Obywatelstwa odbytego w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 

 
 

Liczba odwiedzin : 229
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Frankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Frankiewicz Grażyna
Czas wytworzenia: 2016-05-24 14:32:26
Czas publikacji: 2016-05-24 15:24:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak