Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2016.

2017-05-31 11:06:28
Wójt Gminy Ustka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

2016-12-22 14:45:34
Wójt Gminy Ustka ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji na 2017 rok.

2016-12-22 14:43:45
Ogłoszenie

2016-12-19 15:16:15
Wójt Gminy Ustka informuje o przeprowadzeniu w dniach 30 września 2016 – 14 października 2016 roku konsultacji projektu uchwały: „Program współpracy Gminy Ustka na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”, aktu prawa miejscowego, zwanego dalej uchwałą.

2016-10-20 08:58:40
Konsultacje dot. Programu współpracy Gminy Ustka na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2016-06-28 11:00:13
konsultacje projektu uchwały zmieniającej Wieloletni program współpracy Gminy Ustka na lata 2016, 2017, 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2016-06-28 10:59:07