Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XXIX.387.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ustka z wykonania budżetu za 2016 rok.

2017-05-26 11:20:22
UCHWAŁA Nr XXIX.386.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustka za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ustka za 2016 rok.

2017-05-26 11:19:45
zarządzenie w spr. przekazania sprawozdania finansowego gm.Ustka za 2016 rok

2017-04-28 08:56:38
Zatwierdzenie sprawozdań instytucji kultury za 2016 rok

2017-04-28 08:52:32
Uchwała RIO w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu budżetu Gminy Ustka za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

2017-04-10 13:10:40
ZARZĄDZENIE Nr 0050.357.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Ustka za 2016 rok

2017-03-27 09:28:30
Opinia RIO w Gdańsku o informacji z wykonania budżetu gminy Ustka za I półrocze 2016 roku

2016-09-19 14:15:17
ZARZĄDZENIE Nr 0050.268.2016 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

2016-08-30 10:30:10