Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 211g288DV16 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ustka na lata 2017-2024 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

2017-01-09 08:31:07
UCHWAŁA Nr XXIV.323.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2017 rok.

2016-12-28 08:39:08
UCHWAŁA Nr XXIV.322.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2017 – 2024.

2016-12-28 08:38:03
Uchwała Nr 170g288PV16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Ustka na 2017 rok

2016-12-06 13:58:27
Uchwała Nr 169g288FV16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Ustka o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2024

2016-12-06 13:57:27
ZARZĄDZENIE Nr 0050.299.2016 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 8 listopada 2016 rok w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

2016-11-16 09:32:36
ZARZĄDZENIE Nr 0050.298.2016 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2017-2024.

2016-11-16 09:30:59