Podatek rolny 

 
 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017


    Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt.

Podatek rolny na 2017 rok wynosi:
1. dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne:
52,44 zł za 1 dt x 2,5 = 131,10 zł / ha przeliczeniowy

2. dla pozostałych gruntów:
52,44 zł za 1 dt x 5 = 262,20 zł / ha fizyczny

 

Liczba odwiedzin : 551
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Turska
Czas wytworzenia: 2016-12-09 09:41:14
Czas publikacji: 2016-12-09 12:24:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak