Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Ustka informuje o przeprowadzeniu w dniach 4 października 2017 – 19 października 2017 roku konsultacji projektu uchwały: „Program współpracy Gminy Ustka na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”, aktu prawa miejscowego, zwanego dalej uchwałą.

2017-09-26 09:13:27
Zarządzenie Nr 0050.440.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 25 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

2017-09-25 14:59:29
Zarządzenie Nr 0050.437.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 14 września 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ponownego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok.

2017-09-14 11:17:07
Zarządzenie Nr 0050.400.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

2017-06-20 14:08:54
Zarządzenie Nr 0050.397.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ponownego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok.

2017-05-31 12:51:33
Zarządzenie Nr 0050. 340 .2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 2 lutego 2017 roku zmieniające Zarządzenia Nr 0050.339.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku oraz w sprawie ogłoszenia wyników oceny wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji na 2017 rok.

2017-02-02 11:33:50