P R O T O K Ó Ł Nr 1.2017 Posiedzenia Komisji REWIZYJNEJ odbytego w dniu 05 stycznia 2017 roku w Sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 

 
 

Liczba odwiedzin : 278
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Frankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Frankiewicz Grażyna
Czas wytworzenia: 2017-02-06 11:35:27
Czas publikacji: 2017-02-06 14:04:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak