Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XXIX.384.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2017 – 2024.

2017-05-23 14:02:18
UCHWAŁA Nr XXIX.385.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 roku

2017-05-23 14:02:15
UCHWAŁA Nr XXIX.386.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustka za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ustka za 2016 rok.

2017-05-23 14:02:11
UCHWAŁA Nr XXIX.387.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ustka z wykonania budżetu za 2016 rok.

2017-05-23 14:02:07
UCHWAŁA Nr XXIX.380.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

2017-05-23 12:34:33
UCHWAŁA Nr XXIX.381.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Ustka innym instrumentem płatniczym.

2017-05-23 12:34:30
Uchwała Nr XXIX.382.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozbudowy i modernizacji infrastruktury sportowej oraz bazy turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy Ustka na lata 2017 - 2022"

2017-05-23 12:34:26
UCHWAŁA NR XXIX.383.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących zasad realizacji i finansowania oraz późniejszej eksploatacji Schroniska dla Zwierząt w Słupsku

2017-05-23 12:34:23
UCHWAŁA NR XXVIII.368.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pęplino, gmina Ustka

2017-04-28 15:15:14
UCHWAŁA NR XXVIII.369.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej na rzecz wspólnej realizacji projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” planowanego do złożenia w ramach konkursu nr RPPM.11.04.00–IZ.00-22–002/17 dla Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2017-04-28 15:15:11