Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXX.388.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Teleopieka w gminach partnerskich” w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

2017-06-26 11:35:17
UCHWAŁA NR XXX.389.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.174.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Ustka

2017-06-26 11:35:12
UCHWAŁA NR XXX.390.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2017 – 2024

2017-06-26 11:35:07
UCHWAŁA NR XXX.391.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok

2017-06-26 11:35:03
UCHWAŁA NR XXX.392.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rowy

2017-06-26 11:34:57
UCHWAŁA NR XXX.393.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 90, 91, 92, 45 i 47, położone w obrębie geodezyjnym Niestkowo, gm. Ustka

2017-06-26 11:34:52
UCHWAŁA Nr XXIX.384.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2017 – 2024.

2017-05-23 14:02:18
UCHWAŁA Nr XXIX.385.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 roku

2017-05-23 14:02:15
UCHWAŁA Nr XXIX.386.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustka za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ustka za 2016 rok.

2017-05-23 14:02:11
UCHWAŁA Nr XXIX.387.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ustka z wykonania budżetu za 2016 rok.

2017-05-23 14:02:07