Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXVIII.368.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pęplino, gmina Ustka

2017-04-28 15:15:14
UCHWAŁA NR XXVIII.369.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej na rzecz wspólnej realizacji projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” planowanego do złożenia w ramach konkursu nr RPPM.11.04.00–IZ.00-22–002/17 dla Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2017-04-28 15:15:11
UCHWAŁA Nr XXVIII.370.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII.349.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędowo – Modła

2017-04-28 15:15:08
UCHWAŁA Nr XXVIII.371.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2017 – 2024.

2017-04-28 15:15:04
UCHWAŁA Nr XXVIII.372.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok.

2017-04-28 15:15:01
UCHWAŁA Nr XXVIII.373.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

2017-04-28 15:14:58
UCHWAŁA NR XXVIII.374.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Ustka.

2017-04-28 15:14:55
UCHWAŁA Nr XXVIII.375.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXVII.355.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Poddąbie

2017-04-28 15:14:47
UCHWAŁA Nr XXVIII.376.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rowy.

2017-04-28 15:14:44
UCHWAŁA NR XXVIII.377.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Ustka do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim”, realizowanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, Słowińską Grupę Rybacką w Przewłoce oraz Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi

2017-04-28 15:14:41