Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXXII.419.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ustka.

2017-10-02 14:41:24
UCHWAŁA Nr XXXII.418.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w m. Pęplino”

2017-10-02 14:39:43
UCHWAŁA Nr XXXII.417.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani /*/ z dnia 28 czerwca 2017 roku.

2017-10-02 14:36:21
UCHWAŁA XXXII.414.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Objeździe.

2017-10-02 14:33:29
UCHWAŁA Nr XXXII.416.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/214/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Ustka do kategorii dróg gminnych, zmienionej Uchwałą Nr XVII/213/2008 Rady Gminy Ustka z dnia 28 sierpnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXX/347/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 18 września 2009 roku, Uchwałą Nr XI.119.2015 Rady Gminy Ustka z dnia 30 września 2015 roku

2017-10-02 14:32:46
UCHWAŁA XXXII.415.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Usteckiej w Charnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ziemi Usteckiej w Charnowie.

2017-10-02 14:31:14
UCHWAŁA XXXII.413.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich

2017-10-02 14:30:25
UCHWAŁA Nr XXXII.412.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.237.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Zespołu Obsługi Szkół Gminy Ustka w celu zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz nadania jej statutu

2017-10-02 14:28:11
Uchwała Nr XXXII.411.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Ustka lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

2017-10-02 14:24:05
UCHWAŁA Nr XXXII.410.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok.

2017-10-02 14:21:11