Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XXXVI.454.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

2017-12-28 13:32:00
UCHWAŁA Nr XXXVI.453.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków

2017-12-28 13:31:23
UCHWAŁA Nr XXXVI.452.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok

2017-12-28 13:30:22
UCHWAŁA NR XXXV.451.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie Gminy Ustka

2017-12-28 13:21:37
UCHWAŁA NR XXXV.446.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wezwania Rady Gminy Ustka przez Pana /*/, Pana /*/, Panią /*/ oraz Panią /*/ do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXV.331.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI.437.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rowy Gmina Ustka

2017-12-06 14:41:00
UCHWAŁA Nr XXXV.449.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok

2017-12-06 14:08:40
UCHWAŁA NR XXXV.450.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.293.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 25 listopada 2016 roku w wprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo, gmina Ustka

2017-12-06 14:03:23
UCHWAŁA Nr XXXV.448.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2018 rok.

2017-12-06 13:57:43
UCHWAŁA Nr XXXV.447.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2018 – 2024.

2017-12-06 13:56:10
UCHWAŁA Nr XXXV.445.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok.

2017-12-06 13:55:37