Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE 0050.489.2017 w sprawie wprowadzenia procedury określenia wysokości nadpłat lub zobowiązań wynikających z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Ustka.

2018-01-04 09:50:30
ZARZĄDZENIE Nr 0050.490.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2018 rok

2018-01-04 09:17:41
ZARZĄDZENIE Nr 0050.488.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok

2018-01-04 09:16:48
ZARZĄDZENIE 0050.486.2017 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli właścicieli nieruchomości pod katem prawidłowej segregacji odpadów komunalnych "u źródła".

2018-01-04 09:12:51
Zarządzenie Nr 0050.485.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.482.2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia laureata i rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszą Bożonarodzeniową dekorację posesji usytuowaną na terenie Gminy Ustka

2018-01-04 09:07:57
ZARZĄDZENIE Nr 0050.484.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.

2017-12-19 07:49:16
ZARZĄDZENIE Nr 0050.483.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok

2017-12-19 07:47:13
Zarządzenie Nr 0050.482.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia laureata i rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszą Bożonarodzeniową dekorację posesji usytuowaną na terenie Gminy Ustka

2017-12-08 13:04:18
ZARZĄDZENIE Nr 0050.481.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na kolejny okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy części działki Nr 162/19, położonej w obrębie geodezyjnym Wodnica.

2017-12-06 08:07:02
ZARZĄDZENIE Nr 0050.480.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym na kolejny okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy nieruchomości położonej w miejscowości Zaleskie, z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

2017-12-06 08:05:45