Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dębina, Niestkowo - Gmina Ustka

- Zapytania Wykonawców

2019-03-12 14:31:00
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w celu uzbrojenia działek w obrębie miejscowości Przewłoka

- Zapytania Wykonawców

- Informacja z otwarcia Ofert

2019-03-11 10:30:47
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie ścieżek łączących boisko wielofunkcyjne z ul. Ustecką w Przewłoce, zgodnie z opracowaną koncepcją

2019-03-08 11:16:04
Informacja z otwarcia Ofert - "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia strefy skażeń chemicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Duninowie".

2018-09-13 12:19:41
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” w systemie zaprojektuj i wybuduj”

2018-09-12 13:30:58
Informacja z otwarcia Ofert - "Budowa/przebudowa drogi wraz z chodnikiem do szkoły w m. Objazda".

2018-07-16 11:40:43
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Budowa/przebudowa drogi wraz z chodnikiem do szkoły w m. Objazda".

2018-05-30 10:35:25
Informacja z otwarcia Ofert - „Utrzymanie czystości i porządku wraz z obsługą komunalną na terenie gminy Ustka"

2018-05-29 14:53:11
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa drogi betonowej Głogowa – Wichrowe Wzgórza – Modrzewiowa w miejscowości Wodnica

2018-04-12 12:14:33
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami odprowadzającej ścieki z działek budowlanych i siedliskowych znajdujących się w miejscowości Pęplino do gminnego systemu kanalizacyjnego

2017-10-17 14:22:17