Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami odprowadzającej ścieki z działek budowlanych i siedliskowych znajdujących się w miejscowości Pęplino do gminnego systemu kanalizacyjnego

2017-10-17 14:22:17
Dialog Konkurencyjny - Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017 – 2022/2023

UWAGA.

- Zapytanie Wykonawców

- Zawiadomienie o złożeniu odwołania

 - Zapytania Wykonawców

- Zmiana terminu składania Ofert

- Zapytania Wykonawców - (zmiana SIWZ)

 - Zapytania ykonawców - 09.10.2017 r. 

- Zapytania Wykonawców - 11.10.2017 r. 

- Modyfikacja SIWZ - 11.10.2017 r. 

- Informacja z otwarcia Ofert - 16.10.2017 r. 

2017-10-16 13:37:06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wymiana połaci dachowej obiektu szkoły podstawowej w miejscowości Zaleskie, Gmina Ustka

- Zapytania Wykonawców - 13.10.2017 r. 

- zmiana terminu składania Ofert

2017-10-13 10:47:27
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami w miejscowości Przewłoka gm. Ustka

2017-10-11 13:10:53
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Możdżanowie oraz na drodze gminnej Starkowo-Golęcino"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Możdżanowie oraz na drodze gminnej Starkowo-Golęcino"

2017-08-03 08:52:14
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej do zapytania ofertowego na wykonanie i dostarczenie urn wyborczych.

2016-09-06 14:09:50
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia strefy skażeń chemicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Objeździe – Gmina Ustka

2016-09-05 12:07:21
Wójt Gminy Ustka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki JELCZ L090M

2016-09-05 11:26:18
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Remont dróg tymczasowych na osiedlu mieszkaniowym w Dębinie (dz. nr 103/16, 103/115, 103/2, 103/114, 103/109 obręb Dębina) Gmina Ustka

2016-06-02 08:49:07
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o odrzuceniu oferty - "Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na istniejących placach zabaw i placach rekreacyjno- sportowych na terenie Gminy Ustka”

2016-05-17 11:08:56