Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” w systemie zaprojektuj i wybuduj”

2019-01-17 09:27:40
Informacja z otwarcia Ofert - "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia strefy skażeń chemicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Duninowie".

2018-09-13 12:19:41
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” w systemie zaprojektuj i wybuduj”

2018-09-12 13:30:58
Informacja z otwarcia Ofert - "Budowa/przebudowa drogi wraz z chodnikiem do szkoły w m. Objazda".

2018-07-16 11:40:43
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Budowa/przebudowa drogi wraz z chodnikiem do szkoły w m. Objazda".

2018-05-30 10:35:25
Informacja z otwarcia Ofert - „Utrzymanie czystości i porządku wraz z obsługą komunalną na terenie gminy Ustka"

2018-05-29 14:53:11
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa drogi betonowej Głogowa – Wichrowe Wzgórza – Modrzewiowa w miejscowości Wodnica

2018-04-12 12:14:33
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami odprowadzającej ścieki z działek budowlanych i siedliskowych znajdujących się w miejscowości Pęplino do gminnego systemu kanalizacyjnego

2017-10-17 14:22:17
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Możdżanowie oraz na drodze gminnej Starkowo-Golęcino"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Możdżanowie oraz na drodze gminnej Starkowo-Golęcino"

2017-08-03 08:52:14
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej do zapytania ofertowego na wykonanie i dostarczenie urn wyborczych.

2016-09-06 14:09:50