Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami w miejscowości Przewłoka gm. Ustka - Etap I

2017-12-11 10:43:15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Ustka

2017-12-08 10:12:32
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług pocztowych

2017-12-07 09:21:11
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Świadczenie usług pocztowych

2017-12-06 08:40:08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 101319G w m. Starkowo

- Informacja z otwarcia Ofert

2017-12-05 11:10:56
Ogłoszenie o zamówieniu - Transport w zakresie dowożenia uczniów objętych obowiązkiem przedszkolnym i szkolnym do szkół w minie Ustka

2017-12-04 12:44:46
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług pocztowych

- Zapytania Wykonawców - 15.11.2017 r. 

- odpowiedzi na zapytania Wykonawców - 22.11.2017 r. 

- Zapytania Wykonawców - 28.11.2017 r. 

- Zapytania Wykonawców - 29.11.2017 r.

- Informacja z otwarcia Ofert

2017-12-04 11:04:06
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Ustka.

2017-12-04 08:28:17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017 – 2022/2023

2017-12-04 08:02:30
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami w miejscowości Przewłoka gm. Ustka - Etap I

2017-11-28 10:38:50