Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o zakończeniu dialogu konkurencyjnego - „Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017 – 2022/2023”

2017-08-22 12:29:24
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Możdżanowie oraz na drodze gminnej Starkowo - Golęcino

2017-08-21 13:23:55
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Ustka oraz obsługa komunalna plaż"

Zapytania Wykonawców - 31.07.2017 r.

Zapytania Wykonawców - 17.08.2017 r. ( UWAGA ! - Zmiama terminu składania Ofert)

Modyfikacja SIWZ - 21.08.2017 r. 

2017-08-21 12:20:31
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi gminnej (dz. nr 348/1 obręb Duninowo) w m. Duninowo

2017-08-21 09:49:15
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Możdżanowie oraz na drodze gminnej Starkowo-Golęcino"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Możdżanowie oraz na drodze gminnej Starkowo-Golęcino"

2017-08-03 08:52:14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ustka.

2017-07-24 11:17:23
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej do zapytania ofertowego na wykonanie i dostarczenie urn wyborczych.

2016-09-06 14:09:50
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia strefy skażeń chemicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Objeździe – Gmina Ustka

2016-09-05 12:07:21
Wójt Gminy Ustka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki JELCZ L090M

2016-09-05 11:26:18
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Remont dróg tymczasowych na osiedlu mieszkaniowym w Dębinie (dz. nr 103/16, 103/115, 103/2, 103/114, 103/109 obręb Dębina) Gmina Ustka

2016-06-02 08:49:07