Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie prac remontowo - budowlanych obiektów stanowiących własność gminy Ustka

2018-02-16 11:23:58
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa dróg gminnych w m. Dębina - budowa ulicy Świerkowej wraz ze zjazdami oraz oświetleniem drogowym i budową skrzyżowania z ulicą Willową na działkach nr ¼, 1/68, 1/75, 1/48 w obrębie ewidencyjnym Dębina

- Informacja z otwarcia Ofert 

2018-02-13 09:39:56
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. części I, II, III Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. części IV - Budowa dróg betonowych w miejscowościach: Machowinko, Objazda, Lędowo, Wodnica na terenie Gminy Ustka

2018-02-13 09:13:23
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami odprowadzającej ścieki z działek budowlanych i siedliskowych znajdujących się w miejscowości Pęplino do gminnego systemu kanalizacyjnego

2017-10-17 14:22:17
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Możdżanowie oraz na drodze gminnej Starkowo-Golęcino"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Możdżanowie oraz na drodze gminnej Starkowo-Golęcino"

2017-08-03 08:52:14
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej do zapytania ofertowego na wykonanie i dostarczenie urn wyborczych.

2016-09-06 14:09:50
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia strefy skażeń chemicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Objeździe – Gmina Ustka

2016-09-05 12:07:21
Wójt Gminy Ustka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki JELCZ L090M

2016-09-05 11:26:18
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Remont dróg tymczasowych na osiedlu mieszkaniowym w Dębinie (dz. nr 103/16, 103/115, 103/2, 103/114, 103/109 obręb Dębina) Gmina Ustka

2016-06-02 08:49:07
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o odrzuceniu oferty - "Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na istniejących placach zabaw i placach rekreacyjno- sportowych na terenie Gminy Ustka”

2016-05-17 11:08:56