Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - „Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017 – 2022/2023”

2017-03-22 08:09:32
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa dróg dojazdowych w miejscowości Grabno oraz w miejscowości Poddąbie ul. Spacerowa

2017-03-21 13:58:25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017 - 2022/2023

UWAGA !

- Zapytania Wykonawców - 23.01.2017 r. 

- Zapytania Wykonawców - 24.01.2017 r. 

- Zapytania Wykonawców - 26.01.2017 r. 

- Zapytania Wykonawców - 08.02.2017 r. 

- Zapytania Wykonawców - 23.02.2017 r. 

- Zapytania Wykonawców - 03.03.2017 r. 

- Zapytania Wykonawców - 14.03.2017 r. 

- Zatytania Wykonawców - 15.03.2017 r. 

- Informacja z otwarcia Ofert

2017-03-21 11:35:29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa ulicy Nadmorskiej w miejscowości Rowy wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działkach nr 17/2, 666, 16/1, 16/2 obręb Rowy

- Zapytania Wykonawców - 14.03.2017 r. 

2017-03-15 09:26:02
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Redwanki i Wytowno Kolonia

2017-03-14 11:38:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Kompleksowe zorganizowanie i zapewnienie miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych w miejscach wykorzystywanych do kąpieli w Rowach, Poddąbiu, Dębinie, Przewłoce - w okresie od 1 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku

2017-03-01 11:07:32
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa dróg gminnych w miejscowości Dębina

2017-02-27 10:29:56
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej do zapytania ofertowego na wykonanie i dostarczenie urn wyborczych.

2016-09-06 14:09:50
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia strefy skażeń chemicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Objeździe – Gmina Ustka

2016-09-05 12:07:21
Wójt Gminy Ustka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki JELCZ L090M

2016-09-05 11:26:18