Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi gminnej (dz. nr 104, 367 obręb Lędowo) w m. Modła – modernizacja drogi gminnej nr 101027G do gruntów rolnych i pól uprawnych”

2017-06-19 09:35:43
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej do zapytania ofertowego na wykonanie i dostarczenie urn wyborczych.

2016-09-06 14:09:50
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia strefy skażeń chemicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Objeździe – Gmina Ustka

2016-09-05 12:07:21
Wójt Gminy Ustka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki JELCZ L090M

2016-09-05 11:26:18
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Remont dróg tymczasowych na osiedlu mieszkaniowym w Dębinie (dz. nr 103/16, 103/115, 103/2, 103/114, 103/109 obręb Dębina) Gmina Ustka

2016-06-02 08:49:07
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o odrzuceniu oferty - "Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na istniejących placach zabaw i placach rekreacyjno- sportowych na terenie Gminy Ustka”

2016-05-17 11:08:56
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przebudowa dróg gminnych w msc. Objazda oraz w msc. Osieki Słupskie

2016-05-13 10:13:28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Budowa dróg w Rowach

2016-03-18 09:09:15