UCHWAŁA Nr XXII.277.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 

 
 

Liczba odwiedzin : 212
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Halina Kosieradzka
Czas wytworzenia: 2017-01-23 14:09:08
Czas publikacji: 2017-01-23 14:09:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak