UCHWAŁA Nr XXII.279.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru 

 
 

Liczba odwiedzin : 802
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Halina Kosieradzka
Czas wytworzenia: 2017-01-23 14:10:48
Czas publikacji: 2017-01-23 14:10:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak