UCHWAŁA Nr XXII.280.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru 

 
 

Liczba odwiedzin : 418
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Halina Kosieradzka
Czas wytworzenia: 2017-01-23 14:13:57
Czas publikacji: 2017-01-23 14:13:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak