Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLII.533.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustka za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ustka za 2017 rok

2018-07-09 08:46:09
Uchwała Nr XLII.534.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ustka z wykonania budżetu za 2017 rok.

2018-07-09 08:45:21
ZARZĄDZENIE Nr 0050.537.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Ustka za 2017 rok

2018-04-27 13:15:06
ZARZĄDZENIE Nr 0050.535.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017 rok

2018-04-27 13:14:18
Uchwała RIO w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ustka za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

2018-04-17 08:15:18
ZARZĄDZENIE Nr 0050.524.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Ustka za 2017 rok

2018-03-30 11:59:50
Opinia RIO w Gdańsku o informacji z wykonania budżetu gminy Ustka za I półrocze 2017 roku

2017-09-11 12:13:45
ZARZĄDZENIE Nr 0050.422.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

2017-08-31 09:32:54