Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie zmiany obowiązującego MPZP dla obszaru obejmującego dz. nr 247, 249, 251/2 obr. geodezyjny Rowy, gm. Ustka

2019-02-27 14:52:42
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie pluszowych maskotek gminnych.

2019-02-11 14:00:36
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

2019-02-11 08:56:14
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawy sukcesywne tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz płyt CD, DVD i środków czyszczących określonych w zestawieniu ilościowo – asortymentowym stanowiącym załącznik do niniejszego formularza oferty.

2019-02-07 14:34:56
„Opracowanie projektu dróg tymczasowych (ul. Kasztanowa, Klonowa, Bukowa, Świerkowa, Cisowa, Limbowa, Jodłowa i Sosnowa)”

2019-01-21 08:10:04
„Wykonanie sukcesywnych remontów nawierzchni utwardzonych na terenie Gminy Ustka”

2018-12-27 09:23:14
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania: „Budowa/przebudowa ul. Morskiej w Grabnie”

2018-12-27 07:54:42
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego „Budowa drogi z Kolonii Zachodniej do drogi powiatowej na dz. nr 510/6 obręb Machowino”

2018-12-27 07:54:39
Zawiadomienie o wyborze Oferty najkorzystniejszej - Dostawa środków czystości, ochronnej odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej dla Urzędu Gminy Ustka w roku 2019

2018-12-19 08:44:52
„Mechaniczne profilowanie z zagęszczeniem dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca samojezdnego wibracyjnego gumowo – stalowego min. 8 ton na terenie Gminy Ustka w 2019 roku”

2018-12-17 13:08:46