Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 203-g288-D-V-17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2017 r.

2018-01-04 13:34:24
UCHWAŁA Nr XXXV.448.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2018 rok.

2017-12-07 10:10:48
UCHWAŁA Nr XXXV.447.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2018 – 2024.

2017-12-07 10:09:38
Uchwała Nr 140-g288-P-V-17 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Ustka na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

2017-11-23 11:13:25
Uchwała Nr 139-g288-F-V-17 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Ustka w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka za lata 2018-2024

2017-11-23 11:12:26
ZARZĄDZENIE Nr 0050.464.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2018-2024.

2017-11-10 12:19:34
ZARZĄDZENIE Nr 0050.465.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

2017-11-10 12:15:48