Podatek rolny 

 
 

Podatek rolny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018


Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1 dt.

Podatek rolny na 2018 rok wynosi:
1. dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne:
52,49 zł za 1 dt x 2,5 = 131,2250 zł / ha przeliczeniowy

2. dla użytków rolnych poniżej 1 ha
52,49 zł za 1 dt x 5 = 262,45 zł / ha fizyczny

 

Liczba odwiedzin : 444
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Turska
Czas wytworzenia: 2017-12-15 12:02:53
Czas publikacji: 2017-12-15 12:04:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak