Inne należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny 

 

 

UCHWAŁA Nr XXXIV.421.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 października 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ustka lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

 


Liczba odwiedzin : 276
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Halina Kosieradzka
Czas wytworzenia: 2017-12-15 12:19:58
Czas publikacji: 2017-12-15 12:22:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak