Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLV.568.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2018 – 2024,

2018-10-31 10:36:34
Uchwała Nr XLV.582.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie Uchwały Nr XLIV.551.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany statutu Gminy Ustka.

2018-10-31 10:35:52
Uchwała Nr XLV.581.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ustka z dnia 21 września 2018 roku oraz 25 września 2018 roku.

2018-10-31 10:34:46
Uchwała Nr XLV.580.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ustka z dnia 03 września 2018 roku.

2018-10-31 10:33:39
Uchwała Nr XLV.579.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

2018-10-31 10:33:02
Uchwała Nr XLV.578.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

2018-10-31 10:31:59
Uchwała Nr XLV.577.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie opłaty targowej.

2018-10-31 10:31:19
Uchwała Nr XLV.576.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.

2018-10-31 10:30:30
Uchwała Nr XLV.575.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok.

2018-10-31 10:29:49
Uchwała Nr XLV.574.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ustka.

2018-10-31 10:14:42