Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 0050.611.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na kolejny okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy części działki Nr 467, położonej w obrębie geodezyjnym Grabno.

2018-11-26 10:55:12
ZARZĄDZENIE Nr 0050.610.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na kolejny okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy części działki Nr 286/3, położonej w obrębie geodezyjnym Wodnica.

2018-11-26 10:52:53
Zarządzenie nr 0050.608.2018 z dn. 13.11.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustk ana 2018 r.

2018-11-26 10:47:11
Zarządzenie Nr 0050.607.2018 Wójta Gminy Ustka z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia imiennego wykazu Radnych Rady Seniorów Gminy Ustka

2018-11-26 10:40:46
ZARZĄDZENIE Nr 0050.606.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Ustka na 2019 rok

2018-11-15 13:05:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.605.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2019 - 2025

2018-11-15 11:57:40
ZARZĄDZENIE Nr 0050.604.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 05 listopada 2018 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, działki Nr 271, położonej w obrębie geodezyjnym Możdżanowo.

2018-11-15 11:56:09
ZARZĄDZENIE Nr 0050.603.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.

2018-11-15 11:55:01
ZARZĄDZENIE Nr 0050.602.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.

2018-11-15 11:53:57
Zarządzenie Nr 0050.601.2018 Wójta Gminy Ustka z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn.: „Zdrowi – Aktywni - Konstruktywni” dofinasowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 5 - Zatrudnienie, Działania 5 - Zdrowie na rynku pracy, Poddziałania 5.4.1 - Zdrowie na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2018-11-15 11:51:32