Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Ustka ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji na 2019 rok.

2019-01-28 11:33:29
Wójt Gminy Ustka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 rok - wolontariat

2019-01-21 14:16:26
Wójt Gminy Ustka ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Ustka na lata 2019, 2020, 2021 z organizacjami pozarządowymi

2018-10-05 09:48:37
Wójt Gminy Ustka ogłasza konsultacje

2018-10-05 09:47:56
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

2018-08-17 23:50:43
Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU STOWARZYSZEN, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

2018-08-17 23:49:29
Wójt Gminy Ustka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu: Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

2018-08-17 07:41:03
Ogłoszenie o pracach w komisji

2018-08-17 07:34:21
Wójt Gminy Ustka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku. Zadanie z zakresu: Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

2018-08-17 07:28:56
Wójt Gminy Ustka ogłasza konsultacje projektu uchwały: w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV.437.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

2018-06-27 12:10:02