P R O T O K Ó Ł Nr II.2018 obrad SESJI RADY GMINY USTKA w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 dnia 20 grudnia 2018 roku 

 
 

Liczba odwiedzin : 14
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Frankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Frankiewicz Grażyna
Czas wytworzenia: 2019-02-15 12:45:46
Czas publikacji: 2019-02-15 13:06:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak