Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR II.27.2018 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę nr XXXV.444.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków

2019-01-21 07:50:10
UCHWAŁA NR II.26.2018 z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr X.96.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska

2019-01-21 07:49:22
UCHWAŁA Nr II.25.2018 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

2019-01-08 09:31:11
UCHWAŁA NR II.28.2018 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków

2019-01-08 09:25:01
UCHWAŁA NR II.34.2018 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2019 rok.

2019-01-02 12:02:44
UCHWAŁA NR II.33.2018 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2019 - 2025

2019-01-02 12:02:09
UCHWAŁA Nr II.32.2018 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków.

2019-01-02 12:01:31
UCHWAŁA Nr II.31.2018 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2018 rok

2019-01-02 12:00:51
UCHWAŁA Nr II.30.2018 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Ptognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2018-2024

2019-01-02 12:00:06
UCHWAŁA NR II.29.2018 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV.574.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ustka

2019-01-02 11:59:04