P R O T O K Ó Ł Nr 1. 2018 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 05 grudnia 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 

 

 

P R O T O K Ó Ł Nr 1. 2018 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 05 grudnia 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24

 


Liczba odwiedzin : 2
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Frankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Frankiewicz Grażyna
Czas wytworzenia: 2019-01-21 13:44:07
Czas publikacji: 2019-01-21 13:53:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak