P R O T O K Ó Ł Nr 1.2018 Posiedzenia Komisji Budżetowo – Rolnej , Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 05 grudnia 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 

 

 

P R O T O K Ó Ł Nr 1.2018 Posiedzenia Komisji Budżetowo – Rolnej , Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 05 grudnia 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24

 


Liczba odwiedzin : 3
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Frankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Frankiewicz Grażyna
Czas wytworzenia: 2019-01-21 13:47:48
Czas publikacji: 2019-01-21 13:52:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak