Podatek rolny 

 
 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019


Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt.

Podatek rolny na 2019 rok wynosi:
1. dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne:
54,36 zł za 1 dt x 2,5 = 135,90 zł / ha przeliczeniowy

2. dla użytków rolnych poniżej 1 ha
54,36 zł za 1 dt x 5 = 271,80 zł / ha fizyczny

Uchwała Nr I.16.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wzorów formularzy dla celów podatku rolnego

 

Liczba odwiedzin : 172
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Turska
Czas wytworzenia: 2018-12-06 08:00:13
Czas publikacji: 2018-12-06 08:00:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak