Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Ustka z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podległych Gminie Ustka.

2019-03-20 11:27:47
ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których Gmina Ustka jest organem prowadzącym

2019-03-20 11:25:40
ZARZĄDZENIE Nr 0050. 67.2019 Wójta Gminy Ustka z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

2019-03-20 11:24:22
ZARZĄDZENIE Nr 0050.66.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres od 1 czerwca 2019 roku do 10 września 2021 roku, nieruchomość położoną w miejscowości Rowy, z przeznaczeniem na płatne miejsca postojowe.

2019-03-18 10:34:39
ZARZĄDZENIE Nr 0050.65.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 marca 2019 roku W sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Wytowno i Przewłoka.

2019-03-15 08:11:40
ZARZĄDZENIE Nr 0050.64.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym na kolejny okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy, garażu znajdującego się w budynku socjalnym w miejscowości Objazda, na działce Nr 12/12 o pow. 0,2538 ha.

2019-03-15 08:10:49
ZARZĄDZENIE Nr 0050.63.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok.

2019-03-12 12:24:41
ZARZĄDZENIE Nr 0050.62.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2019 rok

2019-03-12 12:24:02
Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Wójta Gminy Ustka z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Ustka z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia zasad jej pracy.

2019-03-11 08:17:26
ZARZĄDZENIE Nr 0050.58.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na okres od 19 czerwca 2019 roku do 15 września 2019 roku działki Nr 447/1 o pow. 0,0321 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Rowy,z przeznaczeniem na płatne miejsca postojowe.

2019-03-04 10:57:55