Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 0050.10.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok

2019-01-18 07:57:04
ZARZĄDZENIE Nr 0050.13.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2019 rok

2019-01-17 13:41:16
ZARZĄDZENIE Nr 0050.15.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na kolejny okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy części działki Nr 467, położonej w obrębie geodezyjnym Grabno.

2019-01-16 12:01:25
Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Ustka z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji na 2019 rok.

2019-01-15 15:28:11
ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na kolejny okres 1-go roku, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy części działki Nr 1469/5 o pow. 60 m kw., położonej w mieście Ustka przy ul. Dunina 24.

2019-01-15 08:38:37
ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.

2019-01-10 09:04:45
Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Ustka z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo, gmina Ustka

2019-01-07 15:01:45