Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR .2019 RADY GMINY USTKA z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków

2019-01-17 10:26:16
UCHWAŁA Nr III. .2019 RADY GMINY USTKA z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2019 rok

2019-01-17 10:23:57
Uchwała Nr III..2019 Rady Gminy Ustka z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2019 - 2025

2019-01-17 10:21:16
UCHWAŁA Nr III. .2019 RADY GMINY USTKA z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia woli współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ustka a Miastem i Gminą Dobczyce

2019-01-16 11:46:34
UCHWAŁA NR .2019 RADY GMINY USTKA z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania do zaopiniowania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ustka.

2019-01-16 11:44:28
Uchwała Nr III . .2019 Rady Gminy Ustka z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Ustka”

2019-01-16 11:39:43
Uchwała Nr III. .2019 Rady Gminy Ustka z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Ustka na lata 2019 – 2021”.

2019-01-16 11:39:01
UCHWAŁA Nr III. .2019 RADY GMINY USTKA z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Ustka

2019-01-16 11:37:48
UCHWAŁA NR III..2019 RADY GMINY USTKA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka i inne organy oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

2019-01-16 11:35:48
UCHWAŁA Nr III. .2019 RADY GMINY USTKA z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych oraz opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Ustka w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

2019-01-16 11:35:11