P R O T O K Ó Ł Nr 1. 2019 Posiedzenia Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI odbytego w dniu 25 stycznia 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 

 
 

Liczba odwiedzin : 2
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Frankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Frankiewicz Grażyna
Czas wytworzenia: 2019-02-08 13:41:08
Czas publikacji: 2019-02-11 13:59:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak