P R O T O K Ó Ł Nr III.2019 obrad SESJI RADY GMINY USTKA w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 dnia 25 stycznia 2019 roku 

 
 

Liczba odwiedzin : 4
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Frankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Frankiewicz Grażyna
Czas wytworzenia: 2019-03-12 11:40:32
Czas publikacji: 2019-03-12 12:20:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak