Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR IV. .2019 RADY GMINY USTKA z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

2019-02-22 12:13:56
UCHWAŁA Nr IV. .2019 RADY GMINY USTKA z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ustka

2019-02-22 12:12:47
UCHWAŁA NR IV. .2019 RADY GMINY USTKA z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustka do reprezentowania Rady Gminy Ustka przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

2019-02-22 12:11:33
UCHWAŁA NR IV. .2019 Rady Gminy Ustka z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia Gminy Ustka do Stowarzyszenia Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku- Żyj Kolorowo

2019-02-22 12:10:20
UCHWAŁA NR IV. .2019 RADY GMINY USTKA z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie wezwania Rady Gminy Ustka przez Pana /*/ do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę Uchwały Nr XIII.147.2015 Rady Gminy Ustka z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Ustka.

2019-02-22 12:04:19
UCHWAŁA NR 2019 RADY GMINY USTKA z dnia …. marca 2019 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi szkół, dla których Gmina Ustka jest organem prowadzącym

2019-02-22 12:02:39
UCHWAŁA NR 2019 RADY GMINY USTKA z dnia marca 2019 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół Gminy Ustka

2019-02-22 12:01:22
UCHWAŁA NR 2019 RADY GMINY USTKA z dnia marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2019 roku

2019-02-22 12:00:08
UCHWAŁA NR 2019 RADY GMINY USTKA z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka i inne organy oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

2019-02-22 11:57:59
UCHWAŁA Nr IV. .2019 RADY GMINY USTKA z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.418.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w m. Pęplino”

2019-02-22 11:56:29