Uproszczona oferta zadania publicznego - "Tworzenie warunków do samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych..." 

 
 

Liczba odwiedzin : 16
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aldona Dawidowicz
Czas wytworzenia: 2019-03-07 08:26:51
Czas publikacji: 2019-03-07 08:26:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak